Kristau Eskola

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

Ama Guadalupekoa ikastetxea Kristau Eskola erakundearen partaidea da. Euskal Herriko Kristauak diren ikastetxeen bilgunea da.

Mende bat baino gehiago da Euskal Kristau Eskola euskal herritarrak eskolatzen hasi zela. Ebanjelioaren baloreak ditu oinarri Euskal Kristau Eskolaren hezkuntza proiektuak. Proiektu hori fedez, kulturaz eta bizitzaz osatutako eztabaidarako foroa osatzeko prest dago. Gainera, gerta litezkeen aldaketei arreta berezia eskaintzen die.

Hori dela eta, Euskal Herrian bizi dugun hizkuntza eta kultura aniztasuna oso kontuan hartzen ditu. Euskal Kristau Eskolak bereizgarri horien aldeko apustua egin du: euskara behar bezala ezagutzearen aldekoa, eta euskal kultura ezagutzearen eta bizi izatearen aldekoa, hain zuzen ere.

Kristua Eskolak badu bere irakaskuntza behatokia, DEIER izendatuta, gure hezkuntza mundu aldakor honi berme guztiekin aurre egiteko.

DEIER Behatokia irakaskuntza sistemaren eta hezkuntzaren gaineko gogoeta eta analisia egiteko gunea da. DEIER hezkuntzaren arloari buruzko proiekzioak egiteko eta egoerak aurreikusteko tresna da, joerak eta behar estrategikoak hautematen baititu.

DEIERek hezkuntzan eta irakaskuntzan datozen belaunaldietan gertatuko diren gizarte aldaketak antzeman eta ikertu nahi ditu, ikuspegi orokorretik begiratuta eta askotariko diziplinak (demografia, ekonomia, soziologia, zuzenbidea, pedagogia, aisia eta kultura, etab.) kontuan hartuta, betiere.

Bi mailatan lan egiten du: maila lokalean eta maila globalean.

DEIERek hiru helburu nagusi ditu:

 1. Etengabe etorkizunari begira jardutea eta hezkuntzan sortzen ari diren erronka berriei erantzutea.
 2. Hezkuntzak etorkizunean, datozen 10-15 urteotan, izango duen bilakaera aurreikustea.
 3. Hezkuntzan diharduten talde guztientzat erreferentzia izatea (irakaskuntza erakunde formalentzat, guraso eta hezitzaileentzat, gobernuentzat, gizarte eta kultura taldeentzat, ikasleentzat, etab. ).

DEIERen kudeaketa filosofia honako zazpi balio hauetan oinarritua da:

 1. Prospekzioa (etorkizunaren behaketa eta analisia)
 2. Berrikuntza (irtenbideak/proposamen berriak)
 3. Informazioaren kalitatea (hobekuntza eta bikaintasun prozesuak sustatzeko)
 4. Gizartearekiko zabaltasuna (komunikazio eta informazio gardena)
 5. Globaltasuna (kontzeptuen eta analisien ikuspegian)
 6. Diziplinartekotasuna
 7. Neutraltasuna (ikuspegi profesionala eta zientifikoa).

KRISTAU ESKOLA erakundearen Gipuzkoako bulegoen kokapena eta web esteka hurrengoak dira :
Kristau Eskola, Santesteban Musikaria 3 - 2. 20011 Donostia - Tf. 902 540 590
www.kristaueskola.org

                                                                                                                                                                                                                               

 

 Ama Guadalupekoa ikastetxea forma parte de la organización Kristau Eskola. Esta organización agrupa a los centros educativos cristianos de Euskal Herria.

La Escuela Cristiana Vasca desde sus orígenes, y de eso hace ya más de un siglo, ha contribuído de manera decisiva en la escolarización del pueblo vasco. Desde un proyecto educativo, inspirado en los valores del Evangelio y abierto a constituirse en un foro de diálogo entre fe, cultura y vida, ofrece una educación acorde con las exigencias técnicas y pedagógicas propias de una escuela moderna y siempre sensible a los cambios emergentes.

Como escuela de hoy, enraizada y cimentada en la sociedad vasca, asume el pluralismo lingüístico y cultural de Euskal Herria incluyendo entre sus prioridades educativas el dominio del euskera y el conocimiento y vivencia de la cultura vasca.

Kristau Eskola cuenta con su propio Observatorio de la Educación denominado DEIER.

 

DEIER es un espacio de reflexión y análisis de la educación y del sistema de enseñanza. Es un instrumento para recabar información y realizar estudios prospectivos que de un modo sistemático y adecuado ofrezcan un panorama de situación.

Deier se orienta a descubrir y estudiar los cambios sociales que se vayan a producir en la educación y enseñanza de las próximas generaciones desde un enfoque global en el que se interrelacionan distintas disciplinas (demografía, sociología, cultura, gestión del ocio, legislación, etc.).

Adopta una doble perspectiva de trabajo, local y global.

DEIER tiene tres objetivos principales:

 1. Pretende mirar al futuro para poder mejorar el presente y prepararlo para los nuevos retos de la tarea educativa.
 2. Aspira a dibujar el panorama del futuro de la educación en Euskal Herria en un horizonte de 10-15 años, previendo, detectando y definiendo las necesidades y claves de la enseñanza y la educación.
 3. Aspira a convertirse en un referente para el mundo educativo, y en general, para los distintos colectivos que toman parte en esta labor (instituciones formales de enseñanza, colectivos sociales y culturales, profesorado, familias, fundaciones sociales o educativas, alumnado, etc.).

 

La gestión de DEIER está basada en los siguientes valores:

 1. Prospección (observación y análisis del futuro).
 2. Renovación (salidas/nuevas propuestas).
 3. Calidad de la información (para desarrollar procesos de calidad y excelencia).
 4. Apertura a la sociedad (transparencia en la comunicación e información).
 5. Globalidad (visión conceptual y analítica).
 6. Interdisciplinariedad.
 7. Neutralidad (visión profesional y científica).

KRISTAU ESKOLA erakundearen Gipuzkoako bulegoen kokapena eta web esteka hurrengoak dira :
Kristau Eskola, Santesteban Musikaria 3 - 2. 20011 Donostia - Tf. 902 540 590
www.kristaueskola.org

Ama Guadalupekoa Ikastetxea

Preescolar y enseñanza primaria
c/ Bidasoa, 11 Hondarribia 20280
Tel.: 943 641 016
Enseñanza secundaria y bachiller
Itsasargi kalea 7 Hondarribia 20280
Tel.: 943 644 700